Aktuality

31.07.2017

V průběhu měsíce července 2017 byla v našem provozním areálu na Vrcovické ulici v Písku zahájena akce pod názvem : „Sanace bývalého areálu MOTOR Písek“.

V podstatě se jedná o odstranění ekologické zátěže zanechané v areálu bývalými provozovateli. V průběhu akce  dojde  k demolici a ekologické likvidaci vnitřních vestavků ve zkušebně motorů, sanaci interiéru této budovy s tím, že následně  zůstane v převážné části objektu bývalé zkušebny motorů pouze obvodový a střešní plášť. Budova po sanaci může být uzpůsobena pro další využití například jako skladová hala. Dále proběhne odtěžení konstrukcí včetně zeminy a demolice záchytných podzemních jímek pod komunikací navazující na tento objekt v celé délce. Výkopové práce budou zajištěny pomocí záporových stěn a objekt bude podchycen pomocí tryskové injektáže. Po provedení sanačních prací bude vnější prostor u zkušebny motorů uveden do původního stavu. Po celou dobu sanace a po dokončení prací  bude probíhat vzorkování z provedených sond a vyhodnocení celé sanace.

Cílem probíhajícího projektu je zajistit, aby se areál zatížený ekologickou zátěží po historických provozech stal znovu prostorem prostým jakékoliv ekologické zátěže a došlo tak ke zlepšení ekologických parametrů v této lokalitě.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

BG STUDIO s.r.o.
Pražská 467
397 01 Písek

Telefon: +420 382 201 216
             +420 382 201 259

E-mail: info@bgstudio.cz

 

IČ: 26101360
DIČ: CZ26101360

Spisová značka: C 14016 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 Nabízíme Vám levné ubytování v naší ubytovně v klidné části města Písku nedaleko centra.